Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS DAN FUNGSI

  1. Badan kepegawaian Daerah Pendidikan dan pelatihan bertugas sebagai penyelenggara sebagian urusan pemrintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan pendidikan pelatihan.
  2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja;
  3. Pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas aparatur;
  4. Penyelenggaraan urusan  pengembangan kompetensi aparatur
  5. Penyelenggaraan penegakan disiplin aparatur.
logo